Styret

Distrikt Søndre Nordland - Presentasjon av styret

Leder

Cicilie Knutsen (Bodø)

Kasserer

Else-Iren Johansen (Bodø)

Styremedlem

Jeanette Åsvang (Mosjøen)

Valgkomité

Trond Lund (Bodø)

Nestleder

Åse Åkerøy (Bodø)

Styremedlem

Vanja Elin Pedersen (Bodø)

Varamedlem/Valgkomité

Tom Giertsen (Sandessjøen)

Revisor

Edel Johannessen (Bodø)

Sekretær

Anne Marie W. Jensen, (Mosjøen)

Styremedlem

Elisabeth Knutsen (Mo i Rana)

Varamedlem

Bjørn Tore Olsen (Brønnøysund)

Revisor

Beate Fossem (Bodø)

Kort oppsummering

 

 

 

 

Leder:

Cicilie Knutsen, Bodø

Nestleder:

Åse Åkerøy, Bodø

Sekretær:

Anne Marie W. Jensen, Mosj.

Kasserer:

Else-Iren Johansen, Bodø

Styremedlem:

Vanja Elin Pedersen, Bodø

Styremedlem:

Elisabeth Knutsen, Mo i Rana

Styremedlem:

Jeanette Åsvang, Mosjøen

Varamedlem:

Tom Gjertsen, Sandnessjøen

Varamedlem:

Bjørn Tore Olsen, Brønnøysund

Valgkomité:

Trond Lund, Bodø

Valgkomité:

Tom Giertsen, Sandnessjøen

Revisor:

Edel Johannessen, Bodø

Revisor:

Beate Fossem, Bodø

Copyright @ All rights reserved