Bodø

Bodø Lag

REFUSJON AV KURSUTGIFTER I 2017

 

Styret kan refundere kurskostnader for ett ukeskurs med inntil kr. 5.000 pr. medlem. Kurset må bidra til å øke kompetanse hos ekvipasjen på det redningsfaglige området eller om brukshundtrening.

 

Kriterier for å få tilskudd:

- må være medlem av Bodø lag

- må trene aktivt i lokallaget og delta på felles treninger

 

Som kurskostnader regnes kursavgift og bo/oppholdsutgifter under kurset. Utgiftene skal være dokumentert.

 

Søknad om refusjon av kurskostnader vedlagt kursplan og dokumenterte utgifter sendes styret innen 1.11. 2017. Hvis det kommer inn mange søknader kan refusjonen til den enkelte bli mindre enn kr. 5000. Refusjonen blir utbetalt i løpet av november når alle søknadene er kommet inn.

 

 

VANNSØKSHELG 23-25 juni.

Mer info kommer.

Copyright @ All rights reserved